top of page
Sök

SAKTA NER

Uppdaterat: 13 jan. 2023

Bromsen är också en växel

Visst är det lätt att fångas eller kanske till och med förgås av trender eller av vad alla andra gör och tycker? Att vi lätt tappar kompassen och går vilse i oss själva.

Flera av de som kommer till mig för coaching uttrycker ofta att de känner av att de ”borde” göra vissa saker eller välja annorlunda men att det är för svårt. De är ofta medvetna om att de gasar men vet inte längre hur de saktar ner. Eller får lätt panik över tanken av inbromsning, att det är samma sak som att inte vara produktiv och nyttosam. Och oroliga för att mista, vad andra ska säga eller rädda för vad bromsspåren avslöjar.

Hög stress bidrar till att vi lätt blir okänsliga för och brister i kontakt med våra verkliga önskningar och behov. Och faller lätt in i reaktiva och inte realistiska tankemönster.

Visst kan görande vara ett sätt att effektivisera vardagen och få mycket gjort samt att arbeta utvecklar våra förmågor. Men som behöver ackompanjeras av att sakta in för att fånga in, vila och sortera. Att bromsa i tid är en av de stora superkrafterna vi har inom oss. För när vi fokuserar på en sak ger vi oss själva tid och utrymme att reflektera och reagera utan att bli distraherad. Med mer lugn i sinnet löper du mindre risk att känna dig överväldigad, och du kan verka i bättre samklang med omgivningen.

Jag ångrar inte en sekund att jag prioriterat återhämtande träningsformer, aktiv reflektion och vila för att komma närmare egenbalans. Nej, tack vare det har jag nått längre än jag någonsin trott.


Och ja, alla kan träna upp fokus, bromsmuskler och reflektionsskärpa. Men inte utan att göra det. Man blir bra på det man tränar på. Med värme,

Ulrica31 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page