Yoga Anatomi modul 1, 2020

kr3.700,00

Denna workshop riktar sig till yogalärare, kroppsterapeuter och utövare av yoga som vill fördjupa sina kunskaper om yoga i relation till anatomi, fysiologi och biomekanik. 

ERBJUDANDE:
Paketpris
Modul 1 och 2: 6100 SEK (inkl. moms) Du sparar 300 sek
Modul 1-3: 9000 SEK (inkl. moms) Du sparar 1100 sek

Beskrivning

Modul 1

The foundations of Functional Yoga Anatomy – Anatomy and Effect(20 hrs)

Här fokuserar vi på funktionell yoga anatomi; att skapa förståelse för skapa aktiva muskelkedjor för yogautövande; att stabilisera och skapa rörlighet. Vi tittar på led, muskel, fascia, alignment, vad alignment och stabilisering är och vikten av det i yogautövning, vad rörlighet är och vikten av det i yogautövning.Fokus ligger på hur man skapar största möjliga effekt och minska skaderisk i utövandet av positionerna. Denna modul ger dig kött på benen gällande anatomi med fokus på Yogautövning.Oavsett om du redan har mycket kunskap om detta kommer du att få ut mycket av kursen, samt även om du inte har mycket kunskap om anatomi är det ett perfekt fokus för att fördjupa dig i vikten av att kunna mer om kroppen och hur den ser ut och fungerar för att stärka din närvaro i don yoga eller undervisning. Kurskompendium ingår.

Denna omfattande och genomtänkta utbildning framtagen av duon Ulrica Norberg (Yogalärare och terapeut) Hillevi Borga (Fysioterapeut och Yogalärare) fokuserar på att belysa som händer anatomiskt, fysiologiskt, neurologiskt och biomekaniskt när vi utövar yoga; vad som händer när vi använder kroppen som redskap i olika asanas, pranayama, bandas etc.