6 oktober, 2021

Sangha

Yoga for life Sangha

Våren 2020 startade vi upp ett Sangha för dig som gått Yoga for lifes 200 timmars och/eller 500 timmars utbildning.

Vad är Yoga for life sangha?

Sanghan är en mötesplats för diskussioner om yoga och yogalärarskapet. ett forum för att utbyta erfarenheter och att kunna diskutera det som är aktuellt och det som är utmanande. En plats att få stöta och blöta och ta hjälp av varandra. Att hjälpas åt att utvecklas tillsammans och bygga en gemenskap, en yogafamilj!

Hur fungerar Yoga for life sangha?

Yoga for lifes sangha kommer att erbjuda digitala möten via Zoom med olika teman som alla är välkomna att delta i. Vi vill att sanghan ska vara levande och ni är alla välkomna att bidra med idéer kring hur vi kan utveckla den. Vi kommer också att erbjuda workshops/klasser exklusivt för medlemmarna med start efter sommaren.

Vi kommer att ha en Facebook-grupp som fungerar som en plattform mellan mötena där vi kan till exempel utbyta bok-, film- och musiktips, lämna idéer till kommande sangha-träffar m.m.

Självklart vill vi också kunna ses fysiskt när det är möjligt!

Kostar det att vara med i Yoga for Life Sangha?

Nej, att vara med i Sanghan kostar inget. Dock kommer du att behöva betala för vissa event såsom workshops och externa föreläsare. Du väljer självklart själv vilka evenemang du vill delta i!

När du fullföljt din 200hr eller 500hr utbildning hos oss får du automatiskt en inbjudan till vårt  Yoga for life sangha!

Har du gått YLF 200hr eller 500 hr och missat vår inbjudan? Mailar sanghans moderator, Katja, på katja@yogaforlife.se.