CHAKRASCHAKRAS OCH DEN ENERGETISKA KROPPEN
Yogas syn på energi och teorin bakom chakrasystemet

Välkommen till en workshop (30 hr) som fokuserar på hur kropp, själ och sinne höra samman och uttrycker sig i oss. En möjlighet för dig som är yogalärare eller dedikerad yogautövare att fördjupa dina kunskaper om och förståelse för det som kallas för den energiska kroppen. 

Hur ser yogafilosofin på energi? Vad menar olika inriktningar påverkar vår sinnliga, kroppsliga och själsliga. balans och hur når vi högre hälsa? Vad är Chakrasystemet och hur föddes idén om chakrasystemet? Hur har vi tittat på detta genom yogatraditionen? Hur anammar olika yogaläror detta system och hur ser man på chakras i Tantra, Ayurveda och Hatha? 

Detta är en workshop om 30 timmar som tittar på hur vi kan utöva yoga mer ändamålsenligt och på sätt som kopplar samman det inre med det yttre, sk det exoteriska med. det esoteriska. Vad vi kan vinna på det i vårt yogautövande. Andra aspekter vi berör är teorin bakom chakras, metodiken, olika sätt att påverka flödet av energin i kroppen (cirkulation, fokus och närvaro) och så tittar vi på hur kroppslig hållning kan påverka andningen och tvärtom, hur meditationstekniker kan anpassas för olika intentioner och effekt samt varför yogatraditionen arbetar med abstrakta tekniker som eteriska oljor, stenar, färger, former och visualisering och vilka effekter som kan komma av det. Vi tittar på vad en andlig hälsa är och andlighet i stort. Hur har man sett på andlighet genom yogahistorien och hur kan vi närma oss den idag? 

Vi kommer att praktisera asana, pranayama, meditation, kriyas, mantra, mudra, samtal och testa, uppleva och dela med oss av erfarenheter, tankar och reflektioner av praktiken och det vi läser och studerar. 

Ulrica Norberg är huvudlärare på denna workshop och har studerat energilära i över två decennier. Både akademiskt och via flertalet yogamästare och deras yogaskolor. Både i väst och Indien.  

INNEHÅLL
Chakra Teori och Filosofi
Energetics – Den subtila/Energetiska kroppen
Vad är Tantra? 
Fördjupning i vad Prana är och hur vi kan arbeta med den
Teknikstudier
Yoga och meditationspraktik

Du kommer att få ett kompendium under utbildningen för vidare studier samt som underlag för dagarnas innehåll. 

FÖR MER INFORMATION Maila oss gärna. 

Information

12 november, 2021

Venue:

Stockholm