EN KLOK BÖRJAN. 

Yoga för livet än för stunden är vårt motto. 

Vår grundutbildning är 250 timmar lång där 220 timmar är lärarledd undervisning, och 30 timmar självstudier. Vi har en mer omfattande grundutbildning då vår erfarenhet säger att det är fruktbart att få mer tid med erfarna lärare och att inlärning får mogna fram och inte stressas fram. Öva, öva pröva. 

YOGA FOR LIFE 250 lägger fokus på att bygga förståelse genom frågor, reflektion och diskussion men öven teknikträning. Föreläsningar blandas med yogaklasser, teknikmoment och workshops. 

Denna utbildning passar dig som öskar bli yogalärare men även för den som bara vill veta mer, fördjupa sig i personlig utveckling, yoga, pranayama och meditation.
Efter avslutad utbildning kan du registrera dig för en 200 hr (RYT 200) lärarlicens via den internationella branschorganet Yoga Allaince (YA). De extra 50 timmarna kan du sedan tillgodoräkna dig in i vår 500 hr utbildning.  


UTVECKLING OCH FÖRDJUPNING.

Bygga vidare ger djupare förståelse.

Efter en tid blir man naturligt nyfiken och sugen på mer. Lusten att lära mer och kultiverande kunskapen väcka. För att erfarenhet byggts. Insikter fötts. Nya frågor har uppstått.  En längtan efter ett större sammanhang, fördjupa tekniker, anknyta  till likasinnade att reflektera tillsammans med. För större förståelse, insikt och personlig utveckling. Glädje, för community känslan. 

YOGA FOR LIFE 500 innefattar 300 timmar påbyggnad där 200 timmar är indelade i 6 obligatoriska moduler och 100 timmar är valbara kurser. Det innebär att du kan själv välja ditt specialintresse och fördjupa dig inom det. 

Har du gått vår YFL 250 timmarsutbildning har du redan 50 hr som går emot de valbara timmarna. Efter avslutad utbildning kan du registrera dig som RYT 500 hr via Yoga Alliance.FÖRDJUPA DIG