woman in white tank top and panty

EN KLOK BÖRJAN. 

Yoga för livet  än för stunden är vårt motto. 

Vår grundutbildning är 250 timmar lång där 220 timmar är lärarledd undervisning, och 30 timmar självstudier. Vi har en mer omfattande grundutbildning då vi anser att det är fruktbart att få mer tid med erfarna lärare, erhålla vägledning och lätta undervisningen få absorberas och inte stressas fram.  

YOGA FOR LIFE 250 lägger större fokus ligger på att skapa utrymme för förståelse, frågor, reflektion, diskussion och även teknikträning. Så den passar både dig som bara önskar fördjupa dig i yoga och meditation för egen del men även dig som önskar att bli yogalärare och undervisa andra.

Efter avklarad utbildning kan du registrera dig för en 200 hr (RYT 200) lärarlicens via det internationella branschorganisationen Yoga Alliance (YA). .UTVECKLING & FÖRDJUPNING 


Efter en tid blir man naturligt nyfiken och sugen på mer. Lusten att lära mer och kultiverande kunskapen väcka. För att erfarenhet byggts. Insikter fötts. Nya frågor har uppstått.  En längtan efter ett större sammanhang, fördjupa tekniker, anknyta  till likasinnade att reflektera tillsammans med. För större förståelse, insikt och personlig utveckling. Glädje, för community känslan. 

YOGA FOR LIFE 500 innefattar 300 timmar påbyggnad där 200 timmar är indelade i 6 obligatoriska moduler och 100 timmar är valbara kurser. Det innebär att du kan själv välja ditt specialintresse och fördjupa dig inom det. Har du gått vår YFL 250 timmarsutbildning har du redan 50 hr som går emot de valbara timmarna. Efter avslutad utbildning kan du registrera dig som RYT 500 hr via Yoga Alliance.