YOGAANATOMI – Del 1

Stockholm

18 augusti, 2021

FUNKTIONELL ANATOMI OCH BIOMEKANIK FÖR YOGA

18-20 Augusti 2021

BOKA PLATS

OM UTBILDNINGEN

Denna omfattande och genomtänkta utbildning framtagen av duon Ulrica Norberg (Yogalärare och yogaterapeut) Hillevi Borga (Fysioterapeut och Yogalärare) fokuserar på att belysa som händer anatomiskt, fysiologiskt, neurologiskt och biomekaniskt när vi utövar yoga; vad som händer när vi använder kroppen som redskap i olika asanas, pranayama, bandas etc.

Hillevi och Ulrica har utvecklat denna kurs över åren och den är nu sammansatt på totalt 50 hr, där du som yogalärare kan registrera denna fördjupande workshop som sk. Continuing Education. Oavsett om du är nybörjare i yoga, är lekman i ämnet anatomi, arbetar som yogalärare eller bara har yoga som din passion och vill lära dig mer av erfarna lärare med mycket kunskap och rutin i området, då har du här en kurs som kan vara för dig.

Du når större förståelse och insikt i hur kroppen är uppbyggd och fungerar och hur man bäst skapar balans rent fysiskt i yoga samt hur vårt sinne påverkas av obalans kontra balans. Vi tittar på vanliga obalanser och på hur man kan yoga utan att skada sig samt vad man kan tänka på om man skadat sig/utövar yoga med skador eller obalanser.

Denna workshop riktar sig till yogalärare, kroppsterapeuter och utövare av yoga som vill fördjupa sina kunskaper om yoga i relation till anatomi, fysiologi och biomekanik. Kursen är en suverän påbyggnad för yogalärare som vill fördjupa kunskaper i att göra yogaträning mer individualiserad och terapeutisk samt för yogautövare som önskar veta mer om kroppens anatomi, fysiologi och hur leder och ligament påverkas av en yogapraktik.

Modul 1
The foundations of Functional Yoga Anatomy – Anatomy and Effect
(20 hrs)

Här fokuserar vi på funktionell yoga anatomi; att skapa förståelse för skapa aktiva muskelkedjor för yogautövande; att stabilisera och skapa rörlighet. Vi tittar på led, muskel, fascia, alignment, vad alignment och stabilisering är och vikten av det i yogautövning, vad rörlighet är och vikten av det i yogautövning.
Fokus ligger på hur man skapar största möjliga effekt och minska skaderisk i utövandet av positionerna. Denna modul ger dig kött på benen gällande anatomi med fokus på Yogautövning.
Oavsett om du redan har mycket kunskap om detta kommer du att få ut mycket av kursen, samt även om du inte har mycket kunskap om anatomi är det ett perfekt fokus för att fördjupa dig i vikten av att kunna mer om kroppen och hur den ser ut och fungerar för att stärka din närvaro i don yoga eller undervisning. Kurskompendium ingår.